Algemene voorwaarden


Definities

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden verwijst “wij”, “ons” of “onze” naar NEPTUNEULOGIE – LDA, handelend als thekitesurflodge.com en “u” of “uw” verwijst naar de klant die het pakket of de activiteiten koopt. Indien gekocht via een derde zullen zij hun eigen voorwaarden hebben, die bindend zijn, maar niet de onze vervangen.


Algemeen

Check-in tijd is tussen 14:00 en 19:00 uur. Gelieve ons onmiddellijk op de hoogte te brengen als uw aankomst na 19:00 uur is, zodat we ervoor kunnen zorgen dat er personeel beschikbaar is, maar let op dat we na middernacht geen CHECK-INS meer kunnen doen. Houd hier rekening mee bij het boeken van uw vluchten. Voor vroege avondvlucht aankomsttijden tot 21:30 uur raden wij u ten zeerste aan een taxi te reserveren, aangezien een transferbedrijf u hier niet voor middernacht kan krijgen en er geen personeel beschikbaar is om u in te checken. Het personeel is beschikbaar in de Lodge van 09:00 tot 12:00 uur ‘s morgens en van 14:00 tot 19:00 uur ‘s avonds. Bij verlies van uw sleutel wordt 10 euro in rekening gebracht. NEPTUNEULOGY – LDA behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.


Reserveringen

Alle boekingen moeten schriftelijk worden aangevraagd en moeten ten minste de naam en volledige contactgegevens van de “hoofdgast” bevatten. Alle toekomstige correspondentie, inclusief bevestiging, wijzigingen of annuleringen zullen worden gedaan via e-mail, whatsapp of telefoon met de “hoofdgast” (of derde indien geboekt via een derde partij) door middel van de verstrekte contactgegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw contactgegevens accuraat en beschikbaar zijn, wij zijn niet verantwoordelijk voor de afwezigheid van communicatie als gevolg van wijzigingen in uw contactgegevens zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zullen niet bewust een contract aangaan met personen jonger dan 18 jaar, noch zullen wij verantwoordelijk worden gehouden voor misleidende informatie. In dit geval aanvaarden wij alleen boekingen van de wettelijke voogd en sluiten wij een contract met de wettelijke voogd, met dien verstande dat zij aanwezig zullen zijn tijdens de activiteiten. Uw contract met ons wordt bindend zodra u een schriftelijke bevestiging van ons heeft ontvangen.


Betalingsvoorwaarden

Een AANBETALING (van minstens 25% van de volledige betaling) is vereist 7 dagen na uw boeking. Zodra uw oorspronkelijke boeking is gereserveerd, ontvangt u een factuur voor een aanbetaling van 100% van uw reservering om de boeking te garanderen (op verzoek verlagen wij deze tot 25%). Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle gegevens op de factuur correct zijn. Uw factuur moet binnen 10 werkdagen worden betaald, met duidelijke vermelding van uw reserveringsnummer, per bankoverschrijving, creditcard of Paypal, waarvan de gegevens (inclusief uw reserveringsnummer) op uw factuur worden vermeld. Indien deze betaling niet binnen 10 werkdagen na verzending van de factuur is ontvangen, gaan wij ervan uit dat de boeking wordt geannuleerd. Voor boekingen die minder dan 7 dagen voor aankomst worden gemaakt, is betaling vereist na ontvangst van de factuur. Let op: er kunnen bank- en Paypal-kosten in rekening worden gebracht en u dient hiermee rekening te houden bij uw betaling. Wij accepteren de kosten voor het overmaken van de betaling niet en bevestigen uw reservering niet voordat het volledige bedrag, zoals vermeld op uw factuur, door ons is ontvangen. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s. Alle prijzen die op onze website worden geadverteerd zijn correct bij publicatie, maar wij behouden ons het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen.


Annulering door de klant

Annulering moet schriftelijk worden ontvangen van de “hoofdgast” of “derde partij” die de reservering drie weken voor aankomst of aanvang van de activiteit heeft gemaakt. Wij zullen u het betaalde bedrag terugbetalen, verminderd met € 25,00 administratiekosten en verminderd met eventuele kosten die met deze overschrijving gemoeid zijn. Annulering van uw boeking binnen 30 dagen voor aankomst is niet terugbetaalbaar. Het niet opdagen op de overeengekomen datum zonder voorafgaande kennisgeving per e-mail wordt niet gerestitueerd. Het niet opdagen voor uw activiteit op het afgesproken tijdstip op de afgesproken datum wordt niet gerestitueerd. Annulering van uw geboekte activiteit dient uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de activiteit per e-mail te gebeuren. Indien een annuleringsverzoek later dan 3 dagen voor aanvang van de activiteit wordt ontvangen, worden de betaalde kosten voor deze activiteit niet gerestitueerd. Verandering van mening (om welke reden dan ook) en in het geval u wilt stoppen met de activiteit is niet te restitueren. Als u of een lid van uw groep aankomt voor activiteiten onder invloed van alcohol of drugs, kan uw deelname worden geweigerd en zal deze niet worden terugbetaald. De ouder of wettelijke voogd van een minderjarige moet aanwezig zijn gedurende de gehele duur van een activiteit of de minderjarige kan uit de activiteit worden gezet.


Annulering door thekitesurflodge.com

Uw boeking is erg belangrijk voor ons en om deze reden zullen wij ons uiterste best doen om u van alle diensten te voorzien die in uw reservering zijn opgenomen. In het onwaarschijnlijke geval dat we dit niet doen, zullen we altijd een geschikt alternatief bieden, afhankelijk van de beschikbaarheid. Als wij u geen geschikt alternatief kunnen bieden, zullen wij uw betaling terugbetalen (met uitzondering van activiteiten die geannuleerd zijn wegens slechte weersomstandigheden).


Restitutiebeleid voor ongebruikte uren kitesurflessen

Als de geboekte kitesurf cursus niet in een pakket was inbegrepen:
Indien wij niet in staat waren om 90% van de gereserveerde kitesurf cursus te leveren en aan de volgende voorwaarden is voldaan:
(a) u heeft ons 48 uur van te voren op de hoogte gebracht van uw beslissing om te annuleren, of
(b) dat de windomstandigheden niet voldoende zijn om uw cursus te voltooien (de wind is onder de 12kts of boven de 28kts).
Worden de ongebruikte uren terugbetaald.
Voor deze terugbetaling zullen we eerst berekenen welke cursus is bereikt en de prijs per uur berekenen op basis van die cursus.
Voorbeeld: U heeft een 9 uur durende cursus geboekt voor € 280,00 en u heeft slechts 7 uur van uw cursus kunnen doen, dan wordt de volgende berekening gemaakt voor uw restitutie (in dit voorbeeld is een 6 uur durende cursus € 200,00 is):
((€ 280.00 – € 200.00)/3) *2 = € 53.33
Wilt u liever een voucher om de onvoltooide uren op een later tijdstip te gebruiken, dan is dit ook mogelijk.

Als een kitesurf cursus onderdeel is van een vakantiepakket:
Aangezien onze arrangementen sterk afgeprijsd zijn, gelden er andere regels.
In het geval dat wij niet in staat waren om 90% van de gereserveerde kitesurf cursus te leveren en aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
(a) u heeft ons 48 uur van te voren op de hoogte gesteld van uw beslissing om te annuleren of
(b) dat de windomstandigheden niet voldoende zijn om uw cursus te voltooien (de wind is onder de 12kts of boven de 28kts).
De ongebruikte uren zullen worden terugbetaald voor 50%.
Voorbeeld: U kocht een kitesurfarrangement met 15 uur groepslessen. De prijs voor deze 15 uur is € 330,- maar je hebt 25% korting gekregen, dus is er 330*75% = € 247,50 betaald.
Indien u slechts 10 uur heeft kunnen voltooien wordt de volgende berekening gemaakt voor uw terugbetaling:
(€ 247.50/15)*(15-10)* 50% = € 41.25.
Indien u liever een voucher heeft om de onafgewerkte uren op een later tijdstip te gebruiken, dan is dit ook mogelijk.


Wisselbeleid voor ongebruikte uren kitesurflessen inwisselen voor ongebruikte uren

Tijdens een kitesurfarrangement bieden wij u de mogelijkheid om uw kitesurfuren in te ruilen voor andere activiteiten indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
(a) u heeft ons 48 uur van te voren in kennis gesteld van uw beslissing om uw kitesurfarrangement op te zeggen of
(b) dat de windomstandigheden niet voldoende zijn om uw cursus te voltooien (de wind is onder de 12kts of boven de 28kts). In het geval dat u groepslessen heeft gekocht:
U kunt 4 uur kitesurfles ruilen voor een dag golfsurfles, een SUP-tour of een andere activiteit die u met onze medewerkers van het kantoor afspreekt.
U kunt ook 100% van de waarde van uw uren ruilen voor een verlenging van uw verblijf (dit geldt alleen als dit niet in strijd is met andere reserveringen).

In het geval dat u semi-privé-lessen heeft gekocht:
U kunt 3 uur kitesurfcursus ruilen voor een dag golfsurfles, een SUP-tour of een andere activiteit die u met ons kantoorpersoneel afspreekt.
U kunt ook 100% van de waarde van uw uren ruilen voor een verlenging van uw verblijf (dit geldt alleen als dit niet in strijd is met andere reserveringen).


Kitesurf materiaal huren

Kitesurfmateriaal kan alleen gehuurd worden als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
(a) De huurder tekent een overeenkomst dat de huurder aansprakelijk is voor alle schade aan het gehuurde materiaal. Indien de huurder geen schade meldt die er voor het moment van verhuur is geweest, zal de huurder ook hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Wij raden u aan om uw materiaal altijd te controleren voor gebruik!
(b) De huurder laat een van onze instructeurs zien dat hij zelfstandig kan kiten.
(c) De huurder doet afstand van alle rechten om ons aansprakelijk te stellen voor eventuele persoonlijke verwondingen.
(d) De huurder gaat ermee akkoord dat in het geval een van onze instructeurs ziet dat hij het gehuurde materiaal slecht behandelt, de huurovereenkomst onmiddellijk wordt beëindigd, wat betekent dat het materiaal moet worden teruggebracht naar ons kantoor en dat er geen aanspraak kan worden gemaakt op terugbetaling.
In het geval dat de huurder gered moet worden, zal hem of haar € 25,00 in rekening worden gebracht


Terugbetalingsbeleid voor ongebruikte uren van gehuurde materialen

Indien de gehuurde kitesurf materialen NIET in een pakket zijn inbegrepen:
Terugbetaling is alleen mogelijk als u ons 24 uur van te voren op de hoogte heeft gesteld van uw besluit om te annuleren.
Indien aan deze voorwaarde is voldaan, wordt 100% van uw betaling terugbetaald.

Indien de gehuurde kitesurf materialen zijn inbegrepen in een pakket:
Aangezien onze pakketten sterk afgeprijsd zijn, gelden er andere regels.
In het geval dat u 90% van de gereserveerde uren niet heeft kunnen gebruiken en aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
(a) u ons 48 uur van tevoren in kennis heeft gesteld van uw beslissing om te annuleren of
(b) dat de windomstandigheden niet voldoende zijn om het materiaal te gebruiken (de wind is onder de 12kts of boven de 28kts).
De ongebruikte uren worden voor 50% terugbetaald.
Voorbeeld: U kocht een kitesurf verhuurpakket met 15 uur materiaalverhuur. De prijs voor deze 15 uur is € 450,- maar u heeft 25% korting gekregen, dus u heeft 330*75% = € 337,50 betaald.
Indien u slechts 10 uur heeft kunnen voltooien wordt de volgende berekening gemaakt voor uw terugbetaling:
(€ 337.50/15)*(15-10)* 50% = € 56.25.
Indien u liever een voucher heeft om de onvoltooide uren op een later tijdstip te gebruiken, dan is dit ook mogelijk.


Ruilbeleid voor ongebruikte uren van gehuurde materialen

Tijdens een kitesurfpakket bieden wij u de mogelijkheid om uw huur uren in te ruilen voor andere activiteiten indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
(a) u heeft ons 48 uur van tevoren in kennis gesteld van uw beslissing om te annuleren, of
(b) dat de windomstandigheden zijn onvoldoende om de gehuurde materialen te gebruiken (de wind is minder dan 12kts of meer dan 28kts).
U kunt 3 uur van uw huurpakket ruilen voor een dag golfsurfen, een SUP-tour of een andere activiteit die u met ons kantoorpersoneel overeenkomt.
U kunt ook 100% van de waarde van uw uren ruilen voor een verlenging van uw verblijf (dit geldt alleen als dit niet in strijd is met andere reserveringen).


Openstaande vordering na verlaten van de kitesurf school

Wij gaan er vanuit dat u zorg draagt om al uw betalingen tijdig te doen.
Indien er nog een bedrag openstaat wanneer u de lodge verlaat, behouden wij het recht om uw vordering aan een incasso partner uit te besteden.
De administratieve kosten (€ 75 tot € 500) worden aan u doorbelast.


Wijzigingen in uw boeking

Zodra uw boeking is bevestigd, kunnen wij niet meer garanderen dat wijzigingen kunnen worden geaccepteerd. De aanvragen die wij in overweging nemen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. Als de activiteit die u aanvraagt duurder is dan uw oorspronkelijke keuze, moet het volledige bedrag worden betaald voordat de activiteit plaatsvindt. Alle kitesurflessen worden volgens een strikt tijdschema vastgesteld en gecoördineerd met andere boekingen. We kunnen dit niet op korte termijn wijzigen. Voor alle activiteiten: we vertrekken elke dag op een vast tijdstip, dit wordt bij de reservering gecommuniceerd. Indien u niet aanwezig bent op de aangegeven tijd of op het aangegeven afhaalpunt, zullen we helaas zonder u moeten vertrekken. We hebben strikte tijden ingesteld door de Maritieme Politie voor onze school op het strand zodat we niet te laat kunnen komen.


Reisverzekering

Door ons te vragen uw reservering te accepteren, bevestigt u dat u en iedereen in uw gezelschap voldoende verzekerd zijn voor uw vakantie en voor de uit te voeren activiteiten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of letsel van u of een lid van uw gezelschap door uw eigen nalatigheid. Het is uw verantwoordelijkheid om ons op het moment van de boeking op de hoogte te stellen van een medische aandoening of eerdere blessure die van invloed kan zijn op uw vermogen om deel te nemen aan onze sporten, of waarvan een van onze medewerkers op de hoogte zou moeten zijn, die uw reactie of reactie op hun instructies zal beperken. Onze instructeurs kunnen uw deelname (zonder de juiste medische certificering) weigeren, indien nodig, of indien zij geloven dat uw verwonding of medische toestand hun vermogen om u te begeleiden zal beïnvloeden. Als op enig moment uw medische toestand of verwonding vereist dat u een certificaat van goedkeuring verstrekt, moet u dit certificaat op elk moment aantoonbaar zijn.


Accommodatie

Wij bieden accommodatie aan als onderdeel van onze arrangementen, maar om aan uw verzoek te voldoen kunnen wij af en toe alternatieve accommodatie aanbieden. Wij zullen er naar best vermogen voor zorgen dat de kwaliteit van de accommodatie hetzelfde is als die van onze eigen accommodatie. Lees en houd u aan de regels of voorwaarden van de accommodatie waar deze worden weergegeven. U bent verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en de veiligheid van uw eigendommen tijdens uw vakantie. Waar wij gedeelde accommodatie aanbieden, kunnen wij op verzoek zorgen voor een veilige opslag van waardevolle spullen. Als u problemen ondervindt met uw accommodatie, neem dan in eerste instantie contact op met de beheerder/eigenaar van de accommodatie. Als het probleem niet naar uw tevredenheid is opgelost, neem dan contact met ons op. Als u uit uw accommodatie wordt gezet als gevolg van uw eigen fout, zullen wij niet verantwoordelijk zijn voor het vinden van een andere accommodatie, noch zullen wij u vergoeden voor enig verlies indien de vestiging weigert u terug te betalen. Houdt u er ook rekening mee dat u verplicht bent te betalen voor eventuele schade(s) die op dat moment door u wordt veroorzaakt.


Gedrag

Wij behouden ons het recht voor om uw boeking te beëindigen zonder verdere kennisgeving voor u en/of een lid van uw gezelschap, wiens gedrag naar onze mening waarschijnlijk, naar onze mening, ons, ons personeel, onze medegasten, een derde partij of eigendommen in nood, schade, gevaar of ergernis zal veroorzaken. Bij een dergelijke beëindiging onze verantwoordelijkheid ten opzichte van u en uw boeking stopt en wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enige kosten die door u of een lid van uw partij worden gemaakt.